Plantering & styling

Lenas Trädgård erbjuder planteringar, renovering av befintliga rabatter och trädgårdsstyling för speciella tillfällen.

Vi hjälper er med inköp av träd, buskar, perenner och annat material. Genom våra lokala odlare och grossister har vi tillgång till ett brett sortiment. Vi hjälper er med iordningställande av växtbädd, plantering  och anläggning av stigar och kanter i rabatten.

Vi är med i hela processen allt för att ge er en vacker, lättskött och hållbar trädgård.

Arbetet görs mot löpande timdebitering på 650kr/timme och trädgårdsmästare.

Tips!

”För att minska ogräs –
fyll på med växter!
Bar jord är en glädje för ogräs.”

trädgårdsanläggning

Plantering

Vid nya planteringar är vi med i hela processen från inköp till plantering. Allt för att säkerställa en vacker, lättskött och hållbar trädgård.

 • Inköp av växter.
 • Plantering.
 • Jordförbättring.
 • Vid behov en planteringsplan, kontakta oss för offert.
trädgårdsrenovering

Trädgårdsrenovering

Trädgårdsrenovering kan ge stora lyft för en befintlig rabatt som behöver renoveras och fräschas upp.

Små enkla ingrepp kan ge stort lyft för din rabatt. Vi utgår från befintligt  växtmaterial och utformning och genomför förändringar genom att ta bort eller komplettera med växter och annat material.

 • Koordinering av växter och färger.
 • Komplettering med nya växter.
 • Komplettering av annat material.
 • Vid behov en planteringsplan, kontakta oss för offert.
trädgårdsstyling

Trädgårdsstyling

Syftet med en Trädgårdsstyling är att ge ett vackrare intryck vid ett speciellt tillfälle. Det kan handla om allt från en trädgårdsupprensning till vackert planterade krukor.

 • Inför  husförsäljning.
 • Säsongsväxter och krukor.
 • Företagsentréer.
 • Inför speciella tillfällen, ex representation, fest, student.

Utvalda projekt med trädgårdsanläggning