Trädgårdsdesign för en vacker och hållbar trädgård

Lenas Trädgård utformar olika ritunderlag för hela eller delar av er trädgård, allt från övergripande utformning till detaljerade planer med växt och materialinformation.

Vi erbjuder tre designpaket, till dessa går det att komplettera tillvalstjänster. Det är också möjligt att skräddarsy en trädgårdsdesign utifrån ett specifikt projekt.

Varje projekt är unikt och vi värnar om en god dialog i gestaltningsprocessen för att kunna skapa den bästa trädgården eller utemiljön för er.

Vi hjälper er att hitta lösningar på funktionella och estetiska problem som ger er en hållbar och vacker trädgård att trivas i.

Alla designprojekt börjar med att ni skaffar en skalenlig tomtkarta över aktuell plats och fyller i vår checklista.

Checklista

Efter mötet börjar vårt designarbete efter önskat designpaket. Avstämmning sker under arbetets gång och när trädgårdsdesignen är klar lämnas den till er vid ett möte eller skickas till er som papperskopia via post samt i digitalt format.

Efter utfört designförslag hjälper vi gärna med anläggning och plantering i er trädgård

trädgårdsdesign paket 1

Trädgårdsdesign I

Passar dig som behöver hjälp med utformning men som vill välja växter och material själv

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning, dess form och funktionsytor. Placering av häckar, gångar, sittplatser och planteringsytor. Förslag på olika växt- och materialtyper samt förklarande text.
 • Förslaget skickas via post och i digitalt format.

Pris från 7 200 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet

trädgårdsdesign paket 2

Trädgårdsdesign II

Passar dig som vill ha hjälp med trädgårdens utformning, rumslighet och karaktär samt växt och materialförslag.

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning, dess form och funktionsytor. Placering av häckar, gångar, sittplatser och planteringsytor. Förslag på olika växter och material samt förklarande text.
 • Visualisering av förslaget genom vy, sektion, illustration eller bilder.
 • Avstämning under arbetets gång.
 • Förslaget skickas via post och i digitalt format.

Pris från 11 800 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet

trädgårdsdesign paket 3

Trädgårdsdesign III

Passar dig som vill ha ett detaljerat förlag som utgör ett bra underlag inför anläggning.

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning, form och funktionsytor. Placering av häckar, gångar, sittplatser och planteringsytor. Förslag på olika växter och material samt förklarande text.
 • Visualiseringar av förslaget genom vy, sektion, illustration eller bilder.
 • Planteringsplan.
 • Växtförteckning.
 • Avstämning under arbetets gång.
 • Förslaget lämnas och presenteras vid ett avslutande möte eller skickas med post och i digitalt format.

Pris från 17 500 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet

Idéskiss eller planteringsritning

Passar dig som behöver hjälp med ett förslag till en del av din trädgård eller som behöver en planteringsritning till en befintlig rabatt.

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Skalenlig Idéskiss över vald del av trädgården, innehåller utformning och växtförslag. Alternativt, Planteringsritning och växtförteckning till befintlig rabatt.
 • Förslaget skickas med post och i digitalt format.

Pris från 5 800 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet

Tillvalstjänster

Du kan välja till tjänster till våra trädgårdsdesignspaket.

 • Markplaneringsplan
 • Belysningsplan
 • Nulägesplan – Inmätning och inventering
 • Planteringsplan
 • Växtförteckning
 • Materialförteckning
 • Skötselplan
 • Projektsamordning
 • Illustrationer, vyer och sektionsritningar
 • Detalj och konstruktionsritningar
 • Inköp av växter och plantering

Utvalda projekt med trädgårdsdesign