Trädgårdsdesign för en vacker och hållbar trädgård

Lenas Trädgård utformar handritade designförslag för hela eller delar av er trädgård.  Allt från övergripande utformning till detaljerade planer i Göteborg med omnejd.

Vi erbjuder tre designpaket, till dessa går det att komplettera tillvalstjänster. Det är också möjligt att skräddarsy en trädgårdsdesign utifrån ett specifikt projekt.

Varje projekt är unikt och vi värnar om en god dialog i gestaltningsprocessen för att kunna skapa den bästa trädgården eller utemiljön för er.

Vi hjälper er att hitta lösningar på funktionella och estetiska problem som ger er en hållbar och vacker trädgård att trivas i.

Alla designprojekt börjar med att ni skaffar en skalenlig tomtkarta över aktuell plats och fyller i vår checklista.

Checklista

Efter mötet börjar vårt designarbete efter önskat designpaket. Avstämning sker under arbetets gång och när trädgårdsdesignen är klar skickas den till er som papperskopia via post samt i digitalt format.

Efter utfört designförslag hjälper vi gärna till med anläggning och plantering i er trädgård.

trädgårdsdesign paket 1

Trädgårdsdesign I

Passar dig som behöver hjälp med utformning men vill välja växter och material själv.

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Arbetsskisser – avstämning innan renritning.
 • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning. Placering av häckar, gångar, sittplatser och planteringsytor.
 • Förslaget skickas via post och i digitalt format.

Pris från 9 900 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet.

Kostnad tillkommer om tomtkartan behöver justeras och vid inmätning av befintlig trädgård.

trädgårdsdesign paket 2

Trädgårdsdesign II

Ett designförslag som visualiserar er nya trädgård med utformning, rumslighet samt växt- och materialförslag.

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Arbetsskisser – avstämning innan renritning.
 • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning. Placering av häckar, gångar, sittplatser och planteringsytor. Förslag på växter och material.
 • Visualisering av förslaget.
 • Förslaget skickas via post och i digitalt format.

Pris från 14 400 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet.

Kostnad tillkommer om tomtkartan behöver justeras och vid inmätning av befintlig trädgård.

trädgårdsdesign paket 3

Trädgårdsdesign III

Ett detaljerat designförslag som utgör ett bra underlag inför växtinköp, plantering och anläggning.

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Arbetsskisser – avstämning innan renritning.
 • Trädgårdsplan: skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning, form och funktionsytor. Placering av häckar, gångar, sittplatser och planteringsytor. Förslag på växter och material.
 • Visualisering av förslaget.
 • Planteringsplan med växtförteckning.
 • Avstämning under arbetets gång.
 • Skickas med post och i digitalt format.

Pris från 21 600 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet.

Kostnad tillkommer om tomtkartan behöver justeras och vid inmätning av befintlig trädgård.

Idéskiss eller planteringsritning

Passar dig som behöver hjälp med ett förslag till en del av din trädgård eller som behöver en planteringsritning till en befintlig rabatt.

 • Introduktionsmöte – plats och behovsanalys.
 • Skalenlig Idéskiss över vald del av trädgården, innehåller utformning och växtförslag. Alternativt, Planteringsritning och växtförteckning till befintlig rabatt.
 • Förslaget skickas med post och i digitalt format.

Pris från 5 800 kr

Priset är beroende på tomtens storlek och komplexitet

Tillvalstjänster

Du kan välja till tjänster till våra trädgårdsdesignspaket.

 • Markplaneringsplan
 • Belysningsplan
 • Nulägesplan – Inmätning och inventering
 • Planteringsplan
 • Växtförteckning
 • Materialförteckning
 • Skötselplan
 • Projektsamordning
 • Illustrationer, vyer och sektionsritningar
 • Detalj och konstruktionsritningar
 • Inköp av växter och plantering

Utvalda projekt med trädgårdsdesign